Blackwell - link

25. října 2006 v 21:21 | JJ
http://www.blackwell-synergy.com/action/showJournals
 

Metodologický proseminář - Cvičení I.

11. října 2006 v 19:16 | JanJuptner@centrum.cz
PB221 Metodologický proseminár - cvicení I, 12.10.2006
Pracovište, knihovny a internetové zdroje v politické vědě
Instituce
· Vysokoškolské instituce:
 1. IPS FSV UK http://ips.fsv.cuni.cz/, IMS FSV UK http://ims.fsv.cuni.cz/,
 2. ÚPOL FF UK http://upol.ff.cuni.cz/ ,
 3. Katedra politologie FMV VŠE http://kpol.vse.cz/kpol/wcms_kpol.nsf,
 4. Stredisko mezinárodních studií Jana Masaryka FMV VŠE,
 5. http://smsjm.vse.cz/smsjm/wcms_smsjm.nsf,
 6. Katedra politologie a mezinárodních vztahu FF ZCU http://www.kap.zcu.cz/
 7. knihovna http://www.knihovna.zcu.cz/
 8. Katedra politologie FSS MUNI http://fss.muni.cz/struktura/katedry/polit/katedra.htm
 9. Mezinárodní politologický ústav MUNI http://www.iips.cz/,
 10. knihovna http://knihovna.fss.muni.cz/KnihovnaFSS/
 11. Katedra politologie a evropských studií FF UP http://kpes.upol.cz/ knihovna http://tin.upol.cz/
· Další vedecké a vzdelávací instituce:
 1. Ústav mezinárodních vztahu http://www.iir.cz/.
 2. CEFRES http://www.cefres.cz/cz/
 3. Prague Security Studies Institute http://www.pssi.cz/
 4. Asociace pro mezinárodní otázky http://www.amo.cz/cz/
· Odborné spolecnosti
ceské
 1. Ceská spolecnost pro politické vedy http://www.cspv.cz/
 2. Ceská asociace pro evropská studia http://www.ecsanet.org/
 3. Cesko-slovenská unie studentu politických ved http://www.cpssu.org/
zahranicní
 1. seznam na http://www.psa.ac.uk/www/polassoc.asp
 2. International Political Science Association http://www.ipsa.ca/en/home/home.asp
 3. Central European Political Science Assoc. http://www.cepsa.cz/index.php?page=main
 4. American Political Science Association http://www.apsanet.org/
 5. International Association of Political Science Students http://www.iapss.org/
Knihovny v CR
hlavní katalogy jednotlivých knihoven adresár knihoven v NK
Knihovna spolecenských ved TGM v Jinonicích http://knihovna.jinonice.cuni.cz/
Jednotná informacní brána http://www.cuni.cz/UK-503.html
Národní knihovna CR http://www.nkp.cz/
Katalog Knihovny Akademie ved CR (od r. 1993) http://www.lib.cas.cz ,
Knihovna VŠE http://ciks.vse.cz/
Parlamentní knihovna http://www.psp.cz/kps/knih/index.htm
Knihovna Sociologického ústavu AV CR http://www.soc.cas.cz/departments/cz/18/55/Knihovna.html
Knihovna CERGE http://www.cerge-ei.cz/library/
Nejvýznamnejší zahranicní knihovna v oboru: Knihovna LSE - BLPES http://www.lse.ac.uk/library/
Politické myšlení
Knihovna filozofie a religionistiky ÚFAR FF UK http://ufar.ff.cuni.cz/knihovna.html,
Centrální katolická knihovna KTF UK http://www.ckk.cz/pub/news.xml,
Knihovna HTF UK http://www.htf.cuni.cz/knihovna/,
Knihovna ETF UK http://www.etf.cuni.cz/~library/,
Filosofická a sociologická knihovna Filosofického ústavu AV CR, Jilská 1, Praha 1
Mezinárodní vztahy
Knihovna Ústavu mezinárodních vztahu http://www.iir.cz/display.asp?ida=47&idi=79
Internet
The World Fact Book https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html
Všeobecné rozcestníky
 1. Intute - Social science, dríve SOSIG http://www.intute.ac.uk/socialsciences/lost.html
 2. Comparative Politics and International Relations
 3. http://www.library.vanderbilt.edu/romans/polsci/compinte.html
 4. WWW Virtual Library - International Relations http://www2.etown.edu/vl/research.html
 5. Politologický rozcestník Keele University (UK) http://www.psr.keele.ac.uk/
 6. Digital Library: On-Line Books http://digital.library.upenn.edu/
Mezinárodní organizace
 1. OSN www.un.org,
 2. NATO www.nato.int,
 3. OBSE www.osce.org,
 4. Skupina Svetové banky www.worldbank.org,
 5. Evropská unie http://europa.eu/index_en.htm
Politické systémy, strany
Databáze politických stran, zájmových skupin a hnutí v ruzných zemích
http://www.psr.keele.ac.uk/parties.htm
Úkol pro studenty
Studenti prohledají katalogy výše uvedených knihoven a webu a vyucujícímu demonstrují, kde je
aktuálne možné si vypujcit/prezencne studovat, resp. stáhnout následující materiály - najít alespon 3
výskyty:
1. Lijphart, Arend, Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six
Countries, New Haven: Yale University Press 1999.
2. Gedlu, Mesfin, Subsaharská Afrika: Problémy demokracie, nacionalismu a mezinárodních
vztahu, Praha: Ústav mezinárodních vztahu 1998.
3. Hobbes, Thomas, Tuck, Richard (Ed.), Leviathan, Cambridge: Cambridge University Press
2000.
4. Projev Generálního tajemníka NATO k pátému výrocí útoku z 11. zárí 2001, proslovený v
ústredí NATO dne 11.9.2006.
+ úkol na následující cvicení (do 26.10 zaslat na JanJuptner@centrum.cz):
Jakými specifickými zdroji z oblasti politologie, mezinárodních vztahu, politického myšlení
disponuje konkrétní vybraná knihovna - studentum rozdelit knihovny VŠE, CERGE, AV,
Sociologického ústavu, ÚMV, NKP, Parlamentní knihovny - rešerše v rozsahu cca 1 strany,
studenti zašlou mailem vyucujícímu (každou knihovnu cca 3-4 studenti).

Na závěr

25. května 2006 v 15:42 | Jan Juptner
Vážené kolegyně a kolegové,
Ještě čekám na resty pana Jana Dvořáka do 1.června. Toho dne Vás všechny navrhnu k zápočtu Dr. Lebedovi a můžete si jej u něj vyzvednout. Potřebuje-li někdo zápočet dříve, dejte mi vědět na mail.
Zpětná vazba je nutná: máte-li chuť, napište do diskuse pod tento článek Váš dojem ze semináře (hodnocení, návrhy na zlepšení apod.)
Děkuji Vám za pozornost, aktivitu během hodin a také za mnoho dobře připravených referátů a jejich didaktické prezentace. V semináři jste měli prohloubit Vaši erudici na poli politologické literatury a naučit se své názory artikulovat a přít se o ně. Věřím, že seminář splnil svůj účel a že si stáhnete z tohoto blogu referáty vašich kolegů, aby jste získali přehled i o těch knihách, které jste fyzicky nečetli. Přeji Vám hodně štěstí u zkoušky a zajímavé prožití letních prázdnin 2006.
PS: Tento web zde zůstane a event. na něj může navázat seminář v příštím akad. roce
 


Komunitarismus II.

25. května 2006 v 15:34 | Iva Kudláčková
Kritika liberální představy spravedlnosti
Tato kritika se odvíjí od Rawlsovy teorie spravedlnosti vycházející z nešťastného (jak říká Sandel) předpokladu, že subjekty jsou nezávislé na svých morálních přesvědčeních a cílech - jsou dány jakoby před svými sociálními cíli a morální identitou, což je podle Sandela neudržitelná abstrakce odtržení od sociální povahy člověka. Bez zakotvení ve světě našeho života nemůže existovat vůbec žádné já, a tedy ani žádný racionální subjekt.

Komunitarismus

25. května 2006 v 15:33 | Iva Kudláčková
Iva Kudláčková, FSV IPS 1.roč., 09/05/2005, PB 214 Seminář k politologii II., vedoucí semináře: Mgr. Jan Jupter
Komunitarismus - myšlenkové hnutí, které vzniká v 70.-80.letech 20.století v anglo-saském světě jako reakce na individualismus a liberalismus. Svým způsobem však existoval již v městských státech severní Itálie, kde byl označován pojmem republikanismus, což však nemá nic společného s dnešním republikanismem. Městské státy sev.Itálie byly zcela zvláštními výjimkami v moři monarchií nejrůznějšího typu a velký důraz se v nich kladl na občanské ctnosti. V rovině teoretické lze tento důraz najít u Machiavelliho. Nejdůležitější nebyly individuální svobody, nebo prospěch jedince, ale důležitější byl altruismus, to znamená práce ve prospěch republiky, komunity. Pojem občanských ctností vzniká vlastně už v těchto městských státech , tedy dávno před vznikem moderních liberálních teorií.

Miroslav Novák: Jakou demokracii pro nové demokracie?

25. května 2006 v 15:31 | MS
PB 213 - Seminář z politologie (vedoucí Jan Jüptner), MS, IPS VI (ak. r. 2005 / 2006), Referát byl přednesen 3. května 2006.
O autorovi
Miroslav Novák získal doktorát sociologie na Ženevské universitě v roce 1988. Od roku 1990 přednáší na FSV UK, kde získal v roce 1998 docenturu politologie. Od roku 2003 je jedním ze tří českých profesorů politologie. Zabývá se především systémy politických stran, politickou sociologií a volebními systémy.
V roce 2001 vyšla v knižní podobě kratší studie Miroslava Nováka Jakou demokracii pro nové demokracie s podtitulem Konsensuální model, efektivita a kulturně homogenní země. Novák se v ní vyjadřuje k otázce, jaká demokracie se hodí pro státy v tranzici či státy postkomunistické, přičemž se polemicky vyhraňuje proti tezi pozdního Arenda Lijpharta, jenž novým demokraciím obecně doporučuje tzv. konsensuální model.
Než přistoupíme k argumentům M. Nováka, shrňme si základní body modelu konsociační demokracie, později rozvedeného do ideálního typu konsensuální demokracie.

Hobbes: Leviathan

25. května 2006 v 15:28 | Diana Mašková
1. ročník, IPS FSV UK, LS 2005/2006, 10. 5. 2006
Referát ke kursu PB214 - Seminář k politologii II (Mgr. Jan Jüptner/PhDr. Tomáš Lebeda)
Thomas Hobbes: Leviathan
Th. Hobbes (1588-1679), bezesporu jeden z nejoriginálnějších anglických filosofů, syn vesnického faráře, zažil brutalitu občanské války. Jakožto stoupenec monarchismu a odpůrce revoluce žije od roku 1640 jedenáct let v exilu v Paříži a netají se obdivem k energické politice kardinála Richelieu. Byl učitelem krále Karla I., popraveného v roce 1649. Jeho nejznámější kniha Leviathan.

Sartori III. (Pluralismus..)

30. dubna 2006 v 18:43 | Jakub Hodboď
Doplněk
 • Několik slov k islámu
Sartori je kritizován arabisty a arabofily, že islámu a muslimům nerozumí. Sartori se však zabývá pouze jednou skupinou, a to těmi, kteří chtějí vstoupit na evropskou půdu. Tvoří asi třetinu přistěhovalců do Itálie, často vstupují utajeně a ilegálně. Ví se ovšem, z jaké kultury přicházejí.
Pojem islám vysvětluje Sartori jako odevzdání se Boží vůli.

Sartori II. (Pluralismus..)

30. dubna 2006 v 18:41 | Jakub Hodboď
Část II.: Multikulturalismus a segmentovaná společnost
· Antipluralismus a multikulturalismus
Samy tyto pojmy nejsou v protikladu a nevylučují se. Je-li multikulturalismus chápán jako stav, tedy jako existence rozmanitých kultur, není pluralismu na obtíž (jde o jednu z konfigurací pluralismu). Jinak je to, když je multikulturalismus prohlášen za hodnotu, či dokonce klíčovou hodnotu. Pak nastává dle Sartoriho kolize s pluralismem.

Giovanni Sartori: Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalectví

30. dubna 2006 v 18:40 | Jakub Hodboď
Univerzita Karlova v Praze, Seminář k politologii II - PB 214,
Mgr. Jan Jüptner
LS 2005/2006
Datum prezentace: 16.4.2006
Giovanni Sartori
- zřejmě nejznámější současný italský politolog
- emeritní profesor na Kolumbijské univerzitě a Univerzitě ve Florencii
- Z díla: Demokracie, co je to?, Srovnávací ústavní inženýrství (Praha 2001), Homo Videns: televize a post-myšlení
Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalectví
- Kniha vyšla už v roce 2000, psáno tedy před 11. zářím 2001.
- Česká verze na trhu od roku 2005 s doplňkem.
- Tři části: pluralismus, mutlikulturalismus a doplněk

Další články


Kam dál