Sylabus k Semináři k politologii I (ZS), resp. k Semináři k politologii II (LS)

18. listopadu 2005 v 12:52 | Martin Petrtýl
Sylabus k Semináři k politologii I (ZS), resp. k Semináři k politologii II (LS)
Garant: Mgr. Tomáš Lebeda
Za 1. skupinu: Mgr. Martin Petrtýl, Mgr. Jan Jüptner
Kód: PB 213 resp. PB 214
Rozsah: 0/2 resp. 0/2
Forma ukončení/absolvování: zápočet resp. zápočet
Kredity: 2 resp. 2

Pro účely obou semestrů seminářů byl vytvořen blog http://politologie.blog.cz/, který je k dispozici. Jeho účelem je vkládat jednotlivé referáty jednotlivých účastníků semináře. Budou takto prakticky všem k dispozici on-line.
Pro získání zápočtu ze semestru je nutné mít alespoň 75% účast, což v případě 1. semestru znamená max. absence na 2 seminářích, v 2. semestru 3 absence. Samozřejmě relevantně zdůvodněná nepřítomnost (úmrtní list babičky, vážné onemocnění) se v to nepočítá, nicméně to student musí prokázat. Další nezbytnou povinností je připravit a přednést v každém semestru 1 referát (dohromady tedy 2 referáty za 2 semestry) na daná nebo z vlastní iniciativy vybraná témata (po schválení) na základě literatury, která je níže napsána (z větší části kopíruje literaturu k přednáškám Dr. Nováka). Referát bude odevzdán i písemně,
Literatura na II.semestr semináře k Politologii II. v akad. roce 2005-6
1) R.Aron, Demokracie a totalitarismus, Atlantis, Brno 1993
2) Karel, Marx, Kapitál,
3) Machiavelli, Nicoló, Vladař
4) Locke, John - Druhé pojednání o vládě,
5) Locke, John - Dvě pojednání o vládě / [z angličtiny přeložil Josef Král ; úvodní studii napsala Jiřina Popelová]. - 1. vyd.. - Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1965 - 278 s.
6) Locke, John: Esej o lidském rozumu (Svoboda, Praha, 1984)
7) Locke, John: Druhé pojednání o vládě (Praha, 1992)
8) Locke, John - Rozprava o l'udskom rozume / J. Locke. - 1. vyd.. - Bratislava : Pravda, 1983 - 529 s.
9) H. J. Störig: Malé dějiny filozofie, Praha 1992 (např. o Marxovi)
10) M.Novák, "Aristotelova politická sociologie a moderní reprezentativní demokracie",: Sociologický časopis, roč.37, č.4/2001, s.405-423.
11) M.Novák, "Popper versus Schumpeter: srovnání dvou neklasických teorií demokracie", Sociologický časopis, roč. 39, č.1/2003, s. 11-36.
12) M.Weber, "Věda jako povolání", v: Metodologie, sociologie a politika, Oikoymenh, Praha 1998, slov. překl.: "Veda ako povolanie" v: K metodológii sociálnych vied, Pravda, Bratislava 1983)
13) M.Weber, "Ze sociologie mocenských struktur", in: M.Weber, Autorita, etika a společnost, Mladá Fronta, Praha 1997, s.47-222.
14) P.Svensson, Teorie demokracie, CDK, Brno 1995
15) M.Novák, T.Lebeda (eds.), Volební a stranické systémy. ČR v mezinárodním srovnání, Aleš Čeněk, Dobrá Voda 2004
16) Raymond Aron: Opium intelektuálů. Překlad Helena Beguivinová, doslov Petr Fleischmann, vydalo nakladatelství Mladá fronta, Praha 2001. 360 stran
Další zajímaví autoři vhdoní k referátům: Michels, Pareto, Mills
17) Robert Michels, Political parties: a sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy, nakl. The Free Press, New York 1968
18) C W Mills. Sociologická imaginace. SLON, Praha, 2002.
Literatura na II.semestr semináře k Politologii II. v akad. roce 2005-6
1. Aristoteles, Politika. Praha: Rezek, 1998 (1.vyd. 1939) (nebo novější slov. překl. Aristoteles, Politika, Pravda, Bratislava 1988) , 4., 5. a 6. kniha
2. Weber, M. Politika jako povolání. Orbis, Praha 1929 (nebo novější překlad v: M.Weber, Metodologie, sociologie a politika, Oikoymenh, Praha 1998)
3. Dahl, R.A. Demokracie v právním státě?. Nadace Readers International, Praha 1995
4. Novák, M. Systémy politických stran, Slon, Praha 1997
5. Svensson, P. Teorie demokracie, CDK, Brno 1995
6. Kuhn, T.S. Struktura vědeckých revolucí. Praha : Oikoymenh, 1997, 206 s.
7. Heywood, A. Politické ideologie. Praha 1994
8. Voegelin, E. Nová věda o politice. Brno: CDK, 2000, 170 s.
9. Strauss, L. Eseje o politické filosofii, Praha : ISE, 1995, 111 s.
10. Hobbes, T. Leviathan, neboli, O podstatě, zřízení a moci státu církevního a občanského. Praha: Melantrich, 1941, 375 s.
11. Rousseau, J.J. O společenské smlouvě. Dobrá voda: Aleš Čeněk, 2002, 157 s.
12. Sartori, G. Srovnávací ústavní inženýrství. Praha : Sociologické nakladatelství, 2001, 238 s.
13. Novák, M. Jakou demokracii pro nové demokracie?, Brno 2001
14. Huntington, S.P., Střet civilizací. Rybka Publishers: Praha 2001
15. Zakaria, F. Budoucnost svobody. Praha: Academia, 2005, 363 s.
16. Rifkin, J. Evropský sen. Praha: Evropský literární klub, 2005, 423 s.
Student si vybere jednu z knih a vypracuje z ní referát. Prezentace referátu by měla být dlouhá 30-45 minut. Elektronickou verzi referátu pošle do středy 15.00 týden před ústní prezentací mailem vedoucímu kursu. Elektronická verze referátu by měla obsahovat hlavičku (jméno referenta, ročník, škola, datum, název referátu, kniha, o níž se referuje), minimální rozsah je 3 normostrany. Referát může mít podobu souvislého textu nebo může být strukturován do tezí nebo může být kombinací obojího. Referát shrnuje obsah knihy. Žádoucí je vlastní názor na knihu.
Student nahlásí do první hodiny v LS knihu, kterou si zvolil. Každý referent má náhradníka, tj. toho, který má referát po něm.
Kontakt na vedoucího kursu v II. semestru:
604301543,
Web: http://politologie.blog.cz/
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama