Prosinec 2005

Miroslav Novák: „Aristotelova politická sociologie a moderní reprezentativní demokracie“

12. prosince 2005 v 12:55 | Petr Mach
Jak již název napovídá, týká se tento článek od Miroslava Nováka, zveřejněný v Sociologickém časopisu v roce 2001, Aristotelovi práce, kterou autor chápe jako politicko-sociologický základ pro dnešní politická zřízení. Vychází z Aristotelovy klasifikace šesti variant politického zřízení tak, jak je Aristoteles popisuje ve své Politice. Jsou jimi království, aristokracie a politeia (jakožto republika) a jejich horší tři varianty, tedy tyranie, oligarchie a demokracie.

David Shambaugh - přednášky v Praze 12. a 13.12.2005

9. prosince 2005 v 15:51 | Martin Petrtýl
Mezinárodní sinologické centrum CCK
Ústav Dálného východu FF UK
Institut politologických studií FSV
a
Ústav mezinárodních vztahů v Praze
Vás srdečně zvou na cyklus 2 přednášek týkajících se Číny a jejích mezinárodních vztahů,
které přednese
Prof. David Shambaugh
The George Washington University, USA
12.12. Interpreting the Rise ofChina: European vs. American Perspectives
17:00 Konferenční sál Ústavu Mezinárodních vztahů,Nerudova 3, Praha 1
13.12.ChinaEngagesAsia: Implications for the Asian Order
17:00 Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií, Opletalova ulice 26, Praha 1
David Shambaugh je profesorem politologie a mezinárodních vztahů a v současnosti působí jako ředitel China Policy Program v Elliot School of International Affairs při George Washington University.
Zároveň působí jako externí člen Programu studií zahraniční politiky při The Brookings Institution.
Profesor Shambaugh je mezinárodně uznávaná kapacita na problematiku současné Číny, americko-čínských vztahů, mezinárodní politiky a bezpečnosti v asijsko-tichomořském regionu. Na toto téma publikoval mnoho článků a studií. K jeho známých publikacím z poslední doby patří například: Don´t Lift the Arms Embargo on China, The International Herold Tribune, February 23, 2005; China And Europe: The Emerging Axis, Current History, September 2004; Modernizing China´s Military: Progress, Problems, and Prospects, University of California Press, 2003.

Jean-Jacques Rousseau

5. prosince 2005 v 13:00 | Tereza Tomášová
Moje prezentace je na téma J.J Rousseau. Byl jedním z nejradikálnějších a nejrevolučnějších myslitelů 18. století. Jeho dílo ovlivnilo Velkou francouzskou revoluci i následující vývoj kolektivistických teorií. Podstatou jeho učení bylo, že lidé se rodí dobří a kazí se teprve vinou společnosti.Volal po návratu k přírodě a k lidské přirozenosti, kterou spatřoval v absenci novodobých dějin, jež člověka uvrhly do okovů konvencí a nesmyslných řádů.

Raymond Aron – Opium intelektuálů - 2. část

5. prosince 2005 v 12:58 | Tereza Hluchá
kapitola- O politickém optimismu:

Raymond Aron – Opium intelektuálů - 1. část

5. prosince 2005 v 12:57 | Tereza Hluchá
Raymond Aron:
- narozen v r.1905
- vystudoval elit.školu pro vzdělávání středoškol.profesorů /École normale supérieuere/
® 1938 - doktorát z filosofie ® srpen 1939 - jmenován mimořádným profesorem
na filosofické fakultě v Toulouse ® během 2.svět. války v emigraci ve V.Británii
(novinářská činnost - měsíčník La France libre) ® po návratu do Francie spolupráce
s listem Combat ® od r.1947 spolupráce s deníkem Figaro; výuka na Institutu
politických studií a na Národní škole pro administrativu (1945 - 55) ® 1955 - 68
vedoucím katedry sociologie na Sorbonně ® od r.1960 vedoucí studií na École
pratique des hautes études ® 1963 - zvolen členem Akademie morálních politických
věd ® 1970 - profesorem na College de France;

Popper versus Schumpeter: srovnání dvou neklasických teorií demokracie

5. prosince 2005 v 12:54 | Martin Churavý
Pokud bychom chtěli definovat určitý společný prostor v rámci politické vědy, do kterého se mimo jiné oba tito nepřehlédnutelní rakouští političtí myslitelé 20. století svými mimořádně nosnými studiemi a jiskrnými a někdy až provokativními teoretickými analýzami nesmazatelně zapsali, měli bychom se nejspíše zaměřit na jejich unikátní představy a v pravdě originální schémata neklasických forem demokracie.

Raymond Aron – Demokracie a totalitarismus 2. část

1. prosince 2005 v 11:36 | Jiří Holík
existují 2 východiska: Buď strany přející režimu převezmou iniciativu vládnout s porušením ústavních pravidel, nebo přejde moc na jednu stranu režimu nepřátelských stran.

Raymond Aron – Demokracie a totalitarismus 1. část

1. prosince 2005 v 11:35 | Jiří Holík
Raymond Aron (1905-1933) se narodil v pařížské židovské rodině. Mezi léty 1930-1933 studoval v Německu; během válečných let, které strávil ve Velké Británii, si utvořil pevný kritický vztah ke generálu de Gaullovi. V období 1939-55, které sám nazývá obdobím "pokušení politikou," se věnoval politické žurnalistice. Od 1955 profesorem na Sorbonně.