Leden 2006

Aktualizovaný sylabus k Semináři k Politologii v LS

10. ledna 2006 v 18:33 | Jan Juptner

Sylabus k Semináři k politologii II (LS)

Garant: Mgr. Tomáš Lebeda
Za 1. skupinu: Mgr. Martin Petrtýl, Mgr. Jan Jüptner
Kód: PB 214
Rozsah: 0/2 Forma ukončení: zápočet
Kredity: 2
Student si vybere jednu z knih a vypracuje z ní referát. Po rozdělení šestnácti knih, uvedených v bibliografii, je možné navrhovat další relevantní témata.

Kdopak je to Bloody House?

4. ledna 2006 v 9:36 | Martin Petrtýl
Vážení čtenáři tohoto blogu,

omlouvám se, že vstupuji do blogu s poněkud smutnější kapitolou existence tohoto blogu, leč stává se, že někdo skrývá svou anonymitu za cízí osobu.

Joseph Ratzinger - Evropa, její základy dnes a zítra

4. ledna 2006 v 9:08 | Jana Cagašová
Joseph Ratzinger se narodil 16. dubna 1927 v Marktl am Inn v Bavorsku, je římskokatolický teolog a 265. papež římskokatolické církve. Před svým zvolením byl blízkým spolupracovníkem svého předchůdce Jana Pavla II. Kněžské svěcení obdržel 29. června 1951.V březnu 1977 byl jmenován mnichovským a freisingským arcibiskupem a v červnu téhož roku ho papež Pavel VI. jmenoval kardinálem.

Cicero – O věcech veřejných

3. ledna 2006 v 12:18 | Iva Kudláčková
Cicero patří mezi slavné řečníky velkého Říma. V následujících větách bych se chtěla pokusit vysvětlit jeho odmítnutí jednotlivých společenských zřízení, ústav, proč je odmítl a proč se rozhodl prosazovat společenské zřízení smíšené. O tomto, ale i o záležitostech jiných, jako je spravedlnost a otázky s ní spojené pojednává ve své práci De re publica, O věcech veřejných. Budu čerpat hlavně z jeho myšlenek nacházejících se v prvních třech knihách tohoto díla. Přestože se v této části spisu některé statě nedochovaly, z toho, co je k dispozici, si lze udělat vcelku přesný obrázek Ciceronova myšlení a jeho názorů na věci veřejné. Směle do toho.

Prokop DRTINA : Československo, můj osud I (1)

2. ledna 2006 v 16:09 | Jaroslav Čech
Narodil se 13.dubna 1900 na Smíchově. Jeho otec František byl profesor pedagogiky a filosofie na Karlově universitě. Byl žákem T.G.M., vystudoval právnickou fakultu UK v Praze. Studium ukončil v roce 1923. V roce 1924 pracoval u finanční prokuratury. Pracoval tam do roku 1929. Dne 11.12. 1929 přešel do služeb Pražského Hradu, kde vykonával funkci v kanceláři presidenta republiky. O 7 let později, v roce 1936 se stal na 2 roky osobním tajemníkem presidenta Beneše.

ROBERT MICHELS - POLITICAL PARTIES: A SOCIOLOGICAL STUDY OF THE OLIGARCHICAL TENDENCIES OF MODERN DEMOCRACY

2. ledna 2006 v 16:02 | Jan Dvořák
The Free Press, New York, 1968
Michels,Robert (1876-1936) se narodil v katolické rodině německo-italského továrníka. Narozen v Kolíně, zvolil si nejdříve kariéru v Pruské armádě. Následně studoval v Paříži, Mnichově, Lipsku a Halle. V roce 1904 odešel z armády na univerzitu v Marburgu, kde byl tři roky docentem, zároveň přednášel na univerzitě v Bruselu. V roce 1903 se stal členem Německé sociálně-demokratické strany a krátce potom příznivcem syndikalistů. Po řadu let byl aktivním členem strany a zároveň kritickým pozorovatelem dění uvnitř strany.

Robert A. Dahl - Demokracie v právním státě? část 2

2. ledna 2006 v 15:58 | Adam Dvořák
Druhy demokratické autority
Demokracie nemusí být jedinou přijatelnou formu rozhodování, ovšem pro stát se hodí nejlépe. Ve státě máme různé úrovně vlády navršené na sobě. Demokracie tedy nemůže mít jedinou formu autority, nýbrž forem víc.

Robert A. Dahl - Demokracie v právním státě? část 1

2. ledna 2006 v 15:56 | Adam Dvořák
After the Revolution? (Authority in a Good Society)
O autorovi
Robert A. Dahl je jedním z nejslavnějších amerických politologů. Narodil se 17. prosince 1915. Byl profesorem politologie na Yaleské univerzitě a prezidentem Americké politologické asociace. V současnosti je v důchodu. Mezi jeho nejznámější práce patří publikace Kdo vládne? (Who geverns?; 1969), Demokracie a její kritikové (Democracy and its critics; 1989) nebo Jak demokratická je americká ústava? (How democratic is the American Constitution?; 2003).

Friedrich August von HAYEK – CESTA DO OTROCTVÍ část 3

2. ledna 2006 v 15:52 | Iva Beňová
Zatím jsem popisovala totalitarismus tak, jako by ho musel vždy vést krutý vládce. V podstatě je to pravda i když ... Vůdcem se samozřejmě může stát i čestný, dobrý a spravedlivý člověk, ale právě takovýto člověk bude špatným diktátorem, neboť před sebou bude mít neustále dilema mezi narušením morálky či mravnosti (úspěchu v činnosti) a neúspěchu. A pokud bude diktátor jen trochu ambiciózní tak morální pravidla překročí. Jak řekl Lord Acton: "Moc kazí a absolutní moc kazí absolutně." Proto "nejlepším" (nikoli ve smyslu dobrým) totalitářem bude člověk bez zábran, který půjde rovnou za svým cílem a nebude se ohlížet na příkoří, prostředky které k tomu využije. Lid si však také nežádá člověka nerozhodného a bázlivého, ale naopak silného a razantního, který jim bude nadějí na "lepší zítřky" (i když však stejná bude naděje na horší vývoj situace, tu si však lidé neuvědomí a ani nebudou chtít uvědomit).

Friedrich August von HAYEK – CESTA DO OTROCTVÍ část 2

2. ledna 2006 v 15:52 | Iva Beňová
Spor je tedy v tom, jak přistupujeme k jednotlivci. Zda, jak je to u individualismu, budeme ke každému jednici přistupovat dle obecných pravidel rovnocenně, nebo bude záležet na místě, čase případně i na postavení jedince ve společnosti, popřípadě v hierarchii ve straně, jak tomu je právě u kolektivismu.

Friedrich August von HAYEK – CESTA DO OTROCTVÍ část 1

2. ledna 2006 v 15:50 | Iva Beňová
Nejprve bych se zde ráda zmínila o tom, kdo to vlastně F. A. Hayek byl.
Narodil se ve Vídni 8.května roku 1899 jako syn universitního profesora. První světové války se účastnil jako důstojník a pilot.
Po válce studoval na vídeňské universitě, kde roku 1921 získal doktorát práv a v roce 1925 doktorát politických věd. Po několika letech práce ve státních službách se stal v roce 1927 ředitelem Rakouského ústavu pro ekonomický výzkum. Byl to hlavně vynikající rakouský ekonom, což se v jeho díle značně odráží.