Friedrich August von HAYEK – CESTA DO OTROCTVÍ část 3

2. ledna 2006 v 15:52 | Iva Beňová
Zatím jsem popisovala totalitarismus tak, jako by ho musel vždy vést krutý vládce. V podstatě je to pravda i když ... Vůdcem se samozřejmě může stát i čestný, dobrý a spravedlivý člověk, ale právě takovýto člověk bude špatným diktátorem, neboť před sebou bude mít neustále dilema mezi narušením morálky či mravnosti (úspěchu v činnosti) a neúspěchu. A pokud bude diktátor jen trochu ambiciózní tak morální pravidla překročí. Jak řekl Lord Acton: "Moc kazí a absolutní moc kazí absolutně." Proto "nejlepším" (nikoli ve smyslu dobrým) totalitářem bude člověk bez zábran, který půjde rovnou za svým cílem a nebude se ohlížet na příkoří, prostředky které k tomu využije. Lid si však také nežádá člověka nerozhodného a bázlivého, ale naopak silného a razantního, který jim bude nadějí na "lepší zítřky" (i když však stejná bude naděje na horší vývoj situace, tu si však lidé neuvědomí a ani nebudou chtít uvědomit).


Pokud vzniká nějaká totalitní společnost, hledá zastánce své ideologie především mezi lidmi méně vzdělanými, mezi takovými, kteří se nezmohou na odpor a kteří nebudou chtít vyvracet jejich plány. Také právě u této vrstvy naleznou nejvíce společných zájmů a tak nebude problém přislíbit určitou věc, která u těchto lidí na hodnotovém žebříčku stojí nejvýše. Takovým typickým zájmem který atakují je rozdíl MY a ONI, protože největší podporu naleznou právě v nenávisti proti cizím. Nemůžeme se potom divit, že vznikaly směry zaměřené proti určité rase (antisemitismus apod.).

Kolektivismus tudíž zastává zájem omezené skupiny (třídy, národa, rasy). Deklaruje spravedlivé rozdělování peněž v rámci národa nikoli však lidstva. Osobnost je respektována jako člen skupiny sdílející společné cíle (zájmy). Vyskytuje se však snaha o emancipaci v rámci skupiny, snaha dostat se do vedení, protože jedinec neshledává důvodu, proč by měl být někomu podřazen. Jednat však na úkor skupiny znamená pro svobodné lidi morální zábranu (dostáváme se ke stejnému problému, jaký byl u diktátora). Při plánovaném hospodářství vzniká nepředstavitelná koncentrace moci v jedněch rukou. Jak již jsem řekla, existuje nějaký společný cíl a také moc k dosažení. Kolektivismus bere jednotlivci svobodu svědomí, jež nahrazuje kolektivní morálkou. Bohužel právě při tomto směru není kladen důraz na prostředky k dosažení cíle a ty proto mohou být nemorální - toto nejlépe vystihuje známé pořekadlo - účel světí prostředky. Pro kolektivismus však není důležité aby jednotlivec jenom pracoval pro cíle skupiny, ale aby tyto cíle přijal za svoje vlastní.

S tím také souvisí šíření názorů a vštěpování cílů užitím propagandy. Jedná se o vnucení především nějakého žebříčku hodnot. Tyto jednotlivé hodnoty vznikají na základě nutnosti se rozhodnout. Určuje je vůdce dle své vůle, je však nucen je nějakým způsobem odůvodnit a tak vznikají mýty. Kolektivistický názor, že jednotlivci mají sloužit státu, nikoli obráceně by se rozhodně v demokracii neuchytil, kde stát má být nápomocen k plnění cílů jednotlivce. Příčinou podpory totalitarismu však není absolutní identifikace se všemi názory, ale stačí aby dotyčnému se líbila alespoň část a tím se pro něho daný směr stává velice lákavým. Právě stanovení jednoho cíle na úkor ostatních je velikým nebezpečím kolektivismu. Pokud však někdo navrhuje, aby kolektivistické názory byly užity v rámci větší oblasti, například jako je Evropa, neuvědomuje si, jaké by to mělo následky. Jediný cíl (plán), který by stanovil, co se má dělat nejdříve a co potom by vedl k rozepřím mezi státy. Tyto státy by nechápaly, proč mají některé jiné státy se vyvíjet dříve a oni až později a pod. Právě v tomto rozhodování by se projevily mocenské zájmy jednotlivých států a rozhodně by byla přítomna i donucovací síla. Jediným možným uspořádáním by byla federace, která jediná může zajistit dostatečnou samostatnost pro jednotlivé státy.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama