Systémy III.

9. března 2006 v 12:52 | Petr Mach
Strany a vlády
V této kapitole se M. Novák zabývá vlivem jednotlivých systémů stran na dělbu moci. Je totiž praxí ověřeno, že dělba moci je ovlivněna nejen ústavou a zákony, ale také stranickým systémem.

Ústava většinou vymezuje vztah mezi exekutivou a legislativou jejich oddělením, ovšem výjimečně bývají sloučeny. Tzv. striktní oddělení je praktikováno jen v prezidentském systému USA, kde na sobě legislativa a exekutiva nejsou závislé. Pružné oddělení pak je charakteristické pro parlamentní režimy, kde na sebe legislativa a exekutiva působí a jsou v rovnováze. Tyto ústavně dané vztahy však ještě doplňuje a pozměňuje stranický systém. Jednak tím, kolik stran je (1, 2, více), a jednak jejich stupněm disciplinovanosti a centralizace.
V systému jedné strany (Sovětském) nemá v praxi význam složky moci rozdělovat, protože je tu vždy veškerá moc soustředěna do rukou vůdců strany. Ovšem co se týče bipartismu, situace je zcela odlišná. Je totiž zajímavé, jak odlišný je vztah exekutivy a legislativy v USA a ve Velké Británii. Ač jsou v obou těchto zemích systémy dvou stran, rozdíl ve stupni stranické disciplíny v nich působí tak výrazně, že každý funguje úplně jinak. V Británii, kde je zaveden parlamentní systém, bývá, díky silné stranické disciplíně, moc sice uchvácena do rukou jedné strany (vítěz sestavuje vládu), avšak oproti monopartismu, zde hrozí, že po příštích volbách může být strana vystřídána. V USA, kde je prezidentský systém, a tedy přísně oddělená legislativa od exekutivy (oddělené volby), je však stranická disciplína zcela jiná, uvolněnější. Kdyby zde tato disciplína byla stejně tuhá jako ve VB, systém by fungoval jen tehdy, kdyby se volba legislativy a exekutivy konala ve stejný čas. Prezident i většina v Kongresu by totiž byli pravděpodobně ze stejné strany a díky tomu by se anulovalo přísné oddělení legislativy a exekutivy. Kdyby však nebyli ze stejné strany (při konání voleb v rozdílných termínech), systém by nefungoval. Jen díky nedisciplinovanosti stran tak může systém USA fungovat, i když se volby konají v rozdílných termínech.
Jediný případ, kdy může dojít k paralyzování jak prezidentského, tak parlamentního systému, je, když dojde ke zcela rozdílnému obsazení dvou parlamentních komor. Proto ústavy v posledních letech tento problém řeší tím, že jednu komoru nadřazují nad druhou.
Multipartismus je ve velké většině případů parlamentním systémem. Vztah exekutivy a legislativy je zde proto vymezen tím, kolik stran se do parlamentu dostane, kolik jich vytvoří koalici a jak bude silná. Obecně lze říct, že multipartismus spíše vede k rozdělení moci (a to vertikálně, ale i horizontálně-ministerstva patří různým stranám) a výkonná moc je zde omezena zákonodárnou. Proto se často koaliční vlády uchylují k intrikám a zákulisnímu vyjednávání. Díky tomu parlament nabývá na síle a mezi ním a vládou funguje vzájemný systém kontroly a rovnováhy.
Strany a opozice
Opozice je příznačná jen pro západní demokratické státy, protože v systémech jedné strany nemá šanci na vznik. Vztah mezi opozicí a vládou bývá důležitější než samotný vztah legislativy a exekutivy, protože parlament je tribunou opozice, která může po dalších volbách převzít vládu. Mimo parlamentní, politickou opozici se samozřejmě v minulosti vyskytovaly i jiné její formy, a proto je nutné odlišit nelegalizovanou a legalizovanou politickou opozici, která se objevuje od 18. a 19. století. V té době se totiž politická opozice institucionalizovala do podoby, jakou známe dnes. Přesto se však nelegalizovaná opozice dodnes vyskytuje. Většinou tomu tak je v totalitních režimech a monopartismech, kde bývá často i součástí vládnoucí strany.
Vliv stran na funkci a formování opozice se týká především pluralitních režimů. Podle Roberta Dahla lze odlišit různé modely opozice díky šesti faktorům:
1)Stupeň organizační soudržnosti neboli koncentrace opozice je v bipartismech ovlivněn především tím, jaká je vnitřní soudržnost stran (opět je tu proto rozdíl mezi USA a VB, kde má opozice dokonce svého oficiálního lídra). V multipartismech pak tento stupeň závisí jednak na vnitřní soudržnosti stran, ale také na tom, jaké různorodé strany se v opozici vyskytují a jak moc jsou soutěživé.
2)Míra soutěživosti, či konkurenčnosti opozice závisí podle Dahla na počtu a povaze stran a na stupni její koncentrace. Pak lze rozlišit, zda je opozice přísně konkurenční, jak je tomu v tuhém bipartismu Velké Británie, či zda je kooperačně konkurenční, jak je tomu v bipartismu USA a v multipartismech.
3)Místo setkávání opozice a vlády (nebo okolnosti jejich setkávání) je faktor, který využívá opozice k tomu, aby ovlivnila názory voličů a veřejné mínění. Jednak je to parlament, v němž se opozice snaží působit spíše na publikum, než na ostatní poslance. Parlament je využíván hlavně v zemích, kde k sestavení vlády je nutné vyhrát volby (Velká Británie). V zemích, kde volby nejsou pro sestavení vlády podstatné, se strany snaží dělat vše pro to, aby mohly být součástí koalice, protože vědí, že jinak než v koalici vládnout nelze. A tak využívají nejen parlamentu, ale všech ostatních míst a často také usilují o nahrazení současné koalice, či o nové volby.
4)Míra identifikovatelnosti opozice je výsledkem předcházejících třech faktorů. Nejjednodušší je stupnici identifikvatelnosti opozice založit na dvou pólech. Na jedné straně stojí britská opozice, která má jasně stanovený program, vystupuje jednotně a co se ideologie týče, nejsou v ní rozpory. Na druhé straně stojí opozice USA, která je rozdrobená, nečitelná a těžko rozeznatelná od vlády.
5)Cíle opozice lze jednak rozlišit na krátkodobé a dlouhodobé, ale lepší je oddělení dominantních, nebo-li regulujících cílů od všech ostatních. M. Duverger klasifikuje dominantní cíle opozice pomocí jejich prezentace v obecném rámci boje mezi stranami takto: a)boj bez principů, kdy opozice nemá stanovené základní cíle a rozhoduje se v každé situaci zvlášť (případ USA - strany nemají téměř ideologický základ), b) boj o druhotné principy, kdy se strany rozcházejí svými doktrínami, které stanovují základní pohledy na jednotlivé problémy (tak tomu je ve Velké Británii - konzerv. X labour.), c)boj o základní principy, kdy mají strany zcela odlišný pohled na povahu režim a základy státu (nastává tehdy, když se rozhoduje, jak má vypadat státní zřízení - pluralismus, volná soutěž x totalitarismus).
6)Strategie opozice(prostředky) jsou závislé na cílech opozice, zda usiluje jen o ministerské posty, či se snaží uplatňovat svůj ideologický základ, anebo jestli chce svrhnout celý režim. A dále závisí i na jiných předchozích faktorech (místo setkávání atd.).
Otázky do diskuse:
1) Prospěla by změna volebního systému České republice?
2) Pokud ano, jaký volební systém by byl nejvhodnější?
3) Souhlasíte s tezí M. Duvergera, která říká, že na levé části politického spektra se vždy objeví nová, revoluční strana, která donutí všechny ostatní strany k tomu, aby se na spektru posunuly do jeho pravicovější a konzervatičtější části?
Bibliografie
Novák, Miroslav: Systémy politických stran, SLON, Praha 1997
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 online online | E-mail | Web | 24. května 2016 v 19:58 | Reagovat

Hello!

2 Avito321st Avito321st | E-mail | 22. října 2017 v 10:27 | Reagovat

<b>Пополение баланса Авито (Avito) за 50%</b> | <b>Телеграмм @a1garant</b>

<b>Приветствую вас, дорогие друзья!</b>

Рады предоставить Всем вам сервис по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, абсолютно новые). Если Вам необходимы конкретные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно  на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

<b>Аккаунты не Брут. Живут долго.</b>

Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: <b>50% от баланса на аккаунте.</b>
Если необходим залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
Для постоянных заказчиков гибкая система бонусов и скидок!

<b>Гарантия: </b>

<b>И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!!</b> Вперед денег не просим...

Рады сотрудничеству!

<b>Заливы на балансы Авито</b>
________

купить аккаунты avito
как вытащить деньги с авито
авито тамбов деньги в долг
как пополнить кошелек авито через связной
авито аккаунт клэш оф кланс

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama