Květen 2006

Na závěr

25. května 2006 v 15:42 | Jan Juptner
Vážené kolegyně a kolegové,
Ještě čekám na resty pana Jana Dvořáka do 1.června. Toho dne Vás všechny navrhnu k zápočtu Dr. Lebedovi a můžete si jej u něj vyzvednout. Potřebuje-li někdo zápočet dříve, dejte mi vědět na mail.
Zpětná vazba je nutná: máte-li chuť, napište do diskuse pod tento článek Váš dojem ze semináře (hodnocení, návrhy na zlepšení apod.)
Děkuji Vám za pozornost, aktivitu během hodin a také za mnoho dobře připravených referátů a jejich didaktické prezentace. V semináři jste měli prohloubit Vaši erudici na poli politologické literatury a naučit se své názory artikulovat a přít se o ně. Věřím, že seminář splnil svůj účel a že si stáhnete z tohoto blogu referáty vašich kolegů, aby jste získali přehled i o těch knihách, které jste fyzicky nečetli. Přeji Vám hodně štěstí u zkoušky a zajímavé prožití letních prázdnin 2006.
PS: Tento web zde zůstane a event. na něj může navázat seminář v příštím akad. roce

Komunitarismus II.

25. května 2006 v 15:34 | Iva Kudláčková
Kritika liberální představy spravedlnosti
Tato kritika se odvíjí od Rawlsovy teorie spravedlnosti vycházející z nešťastného (jak říká Sandel) předpokladu, že subjekty jsou nezávislé na svých morálních přesvědčeních a cílech - jsou dány jakoby před svými sociálními cíli a morální identitou, což je podle Sandela neudržitelná abstrakce odtržení od sociální povahy člověka. Bez zakotvení ve světě našeho života nemůže existovat vůbec žádné já, a tedy ani žádný racionální subjekt.

Komunitarismus

25. května 2006 v 15:33 | Iva Kudláčková
Iva Kudláčková, FSV IPS 1.roč., 09/05/2005, PB 214 Seminář k politologii II., vedoucí semináře: Mgr. Jan Jupter
Komunitarismus - myšlenkové hnutí, které vzniká v 70.-80.letech 20.století v anglo-saském světě jako reakce na individualismus a liberalismus. Svým způsobem však existoval již v městských státech severní Itálie, kde byl označován pojmem republikanismus, což však nemá nic společného s dnešním republikanismem. Městské státy sev.Itálie byly zcela zvláštními výjimkami v moři monarchií nejrůznějšího typu a velký důraz se v nich kladl na občanské ctnosti. V rovině teoretické lze tento důraz najít u Machiavelliho. Nejdůležitější nebyly individuální svobody, nebo prospěch jedince, ale důležitější byl altruismus, to znamená práce ve prospěch republiky, komunity. Pojem občanských ctností vzniká vlastně už v těchto městských státech , tedy dávno před vznikem moderních liberálních teorií.

Miroslav Novák: Jakou demokracii pro nové demokracie?

25. května 2006 v 15:31 | MS
PB 213 - Seminář z politologie (vedoucí Jan Jüptner), MS, IPS VI (ak. r. 2005 / 2006), Referát byl přednesen 3. května 2006.
O autorovi
Miroslav Novák získal doktorát sociologie na Ženevské universitě v roce 1988. Od roku 1990 přednáší na FSV UK, kde získal v roce 1998 docenturu politologie. Od roku 2003 je jedním ze tří českých profesorů politologie. Zabývá se především systémy politických stran, politickou sociologií a volebními systémy.
V roce 2001 vyšla v knižní podobě kratší studie Miroslava Nováka Jakou demokracii pro nové demokracie s podtitulem Konsensuální model, efektivita a kulturně homogenní země. Novák se v ní vyjadřuje k otázce, jaká demokracie se hodí pro státy v tranzici či státy postkomunistické, přičemž se polemicky vyhraňuje proti tezi pozdního Arenda Lijpharta, jenž novým demokraciím obecně doporučuje tzv. konsensuální model.
Než přistoupíme k argumentům M. Nováka, shrňme si základní body modelu konsociační demokracie, později rozvedeného do ideálního typu konsensuální demokracie.

Hobbes: Leviathan

25. května 2006 v 15:28 | Diana Mašková
1. ročník, IPS FSV UK, LS 2005/2006, 10. 5. 2006
Referát ke kursu PB214 - Seminář k politologii II (Mgr. Jan Jüptner/PhDr. Tomáš Lebeda)
Thomas Hobbes: Leviathan
Th. Hobbes (1588-1679), bezesporu jeden z nejoriginálnějších anglických filosofů, syn vesnického faráře, zažil brutalitu občanské války. Jakožto stoupenec monarchismu a odpůrce revoluce žije od roku 1640 jedenáct let v exilu v Paříži a netají se obdivem k energické politice kardinála Richelieu. Byl učitelem krále Karla I., popraveného v roce 1649. Jeho nejznámější kniha Leviathan.