Říjen 2006

Blackwell - link

25. října 2006 v 21:21 | JJ
http://www.blackwell-synergy.com/action/showJournals

Metodologický proseminář - Cvičení I.

11. října 2006 v 19:16 | JanJuptner@centrum.cz
PB221 Metodologický proseminár - cvicení I, 12.10.2006
Pracovište, knihovny a internetové zdroje v politické vědě
Instituce
· Vysokoškolské instituce:
 1. IPS FSV UK http://ips.fsv.cuni.cz/, IMS FSV UK http://ims.fsv.cuni.cz/,
 2. ÚPOL FF UK http://upol.ff.cuni.cz/ ,
 3. Katedra politologie FMV VŠE http://kpol.vse.cz/kpol/wcms_kpol.nsf,
 4. Stredisko mezinárodních studií Jana Masaryka FMV VŠE,
 5. http://smsjm.vse.cz/smsjm/wcms_smsjm.nsf,
 6. Katedra politologie a mezinárodních vztahu FF ZCU http://www.kap.zcu.cz/
 7. knihovna http://www.knihovna.zcu.cz/
 8. Katedra politologie FSS MUNI http://fss.muni.cz/struktura/katedry/polit/katedra.htm
 9. Mezinárodní politologický ústav MUNI http://www.iips.cz/,
 10. knihovna http://knihovna.fss.muni.cz/KnihovnaFSS/
 11. Katedra politologie a evropských studií FF UP http://kpes.upol.cz/ knihovna http://tin.upol.cz/
· Další vedecké a vzdelávací instituce:
 1. Ústav mezinárodních vztahu http://www.iir.cz/.
 2. CEFRES http://www.cefres.cz/cz/
 3. Prague Security Studies Institute http://www.pssi.cz/
 4. Asociace pro mezinárodní otázky http://www.amo.cz/cz/
· Odborné spolecnosti
ceské
 1. Ceská spolecnost pro politické vedy http://www.cspv.cz/
 2. Ceská asociace pro evropská studia http://www.ecsanet.org/
 3. Cesko-slovenská unie studentu politických ved http://www.cpssu.org/
zahranicní
 1. seznam na http://www.psa.ac.uk/www/polassoc.asp
 2. International Political Science Association http://www.ipsa.ca/en/home/home.asp
 3. Central European Political Science Assoc. http://www.cepsa.cz/index.php?page=main
 4. American Political Science Association http://www.apsanet.org/
 5. International Association of Political Science Students http://www.iapss.org/
Knihovny v CR
hlavní katalogy jednotlivých knihoven adresár knihoven v NK
Knihovna spolecenských ved TGM v Jinonicích http://knihovna.jinonice.cuni.cz/
Jednotná informacní brána http://www.cuni.cz/UK-503.html
Národní knihovna CR http://www.nkp.cz/
Katalog Knihovny Akademie ved CR (od r. 1993) http://www.lib.cas.cz ,
Knihovna VŠE http://ciks.vse.cz/
Parlamentní knihovna http://www.psp.cz/kps/knih/index.htm
Knihovna Sociologického ústavu AV CR http://www.soc.cas.cz/departments/cz/18/55/Knihovna.html
Knihovna CERGE http://www.cerge-ei.cz/library/
Nejvýznamnejší zahranicní knihovna v oboru: Knihovna LSE - BLPES http://www.lse.ac.uk/library/
Politické myšlení
Knihovna filozofie a religionistiky ÚFAR FF UK http://ufar.ff.cuni.cz/knihovna.html,
Centrální katolická knihovna KTF UK http://www.ckk.cz/pub/news.xml,
Knihovna HTF UK http://www.htf.cuni.cz/knihovna/,
Knihovna ETF UK http://www.etf.cuni.cz/~library/,
Filosofická a sociologická knihovna Filosofického ústavu AV CR, Jilská 1, Praha 1
Mezinárodní vztahy
Knihovna Ústavu mezinárodních vztahu http://www.iir.cz/display.asp?ida=47&idi=79
Internet
The World Fact Book https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html
Všeobecné rozcestníky
 1. Intute - Social science, dríve SOSIG http://www.intute.ac.uk/socialsciences/lost.html
 2. Comparative Politics and International Relations
 3. http://www.library.vanderbilt.edu/romans/polsci/compinte.html
 4. WWW Virtual Library - International Relations http://www2.etown.edu/vl/research.html
 5. Politologický rozcestník Keele University (UK) http://www.psr.keele.ac.uk/
 6. Digital Library: On-Line Books http://digital.library.upenn.edu/
Mezinárodní organizace
 1. OSN www.un.org,
 2. NATO www.nato.int,
 3. OBSE www.osce.org,
 4. Skupina Svetové banky www.worldbank.org,
 5. Evropská unie http://europa.eu/index_en.htm
Politické systémy, strany
Databáze politických stran, zájmových skupin a hnutí v ruzných zemích
http://www.psr.keele.ac.uk/parties.htm
Úkol pro studenty
Studenti prohledají katalogy výše uvedených knihoven a webu a vyucujícímu demonstrují, kde je
aktuálne možné si vypujcit/prezencne studovat, resp. stáhnout následující materiály - najít alespon 3
výskyty:
1. Lijphart, Arend, Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six
Countries, New Haven: Yale University Press 1999.
2. Gedlu, Mesfin, Subsaharská Afrika: Problémy demokracie, nacionalismu a mezinárodních
vztahu, Praha: Ústav mezinárodních vztahu 1998.
3. Hobbes, Thomas, Tuck, Richard (Ed.), Leviathan, Cambridge: Cambridge University Press
2000.
4. Projev Generálního tajemníka NATO k pátému výrocí útoku z 11. zárí 2001, proslovený v
ústredí NATO dne 11.9.2006.
+ úkol na následující cvicení (do 26.10 zaslat na JanJuptner@centrum.cz):
Jakými specifickými zdroji z oblasti politologie, mezinárodních vztahu, politického myšlení
disponuje konkrétní vybraná knihovna - studentum rozdelit knihovny VŠE, CERGE, AV,
Sociologického ústavu, ÚMV, NKP, Parlamentní knihovny - rešerše v rozsahu cca 1 strany,
studenti zašlou mailem vyucujícímu (každou knihovnu cca 3-4 studenti).